فناوری های زیربنایی برای اتاق های هوشمند

فناوری اتاق هوشمند چیست؟ اتاق هوشمند هتل، اتاقی است که از دستگاه‌های الکترونیکی «هوشمند» که از اینترنت اشیا (IoT) پشتیبانی می‌کنند، استفاده می‌کند. این فناوری اینترنت اشیا به این معناست که دستگاه‌هایی که زمانی معمولی بودند، اکنون به اتصال اینترنت مجهز شده‌اند و به آنها اجازه می‌دهد داده‌ها را ارسال و دریافت کنند و به […]