شهر هوشمند چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

تعریف شهر هوشمند چیست؟ شهر هوشمند یک سیستم پیچیده و به هم پیوسته است که از فناوری‌های جدید برای مدیریت کارآمدتر طیف گسترده‌ای از خدمات شهری مانند سیستم‌های حمل و نقل عمومی و خصوصی، منابع انرژی و آب، طرح‌های حفاظت شهری، سرزندگی فضاهای عمومی و تجاری، استفاده می‌کند. حوادث ارتباطی و غیره چندین ویژگی تعیین […]