نمایندگی ها

فروردین 15, 1403

نام مرکز کد استان کد شهر شماره تلفن آدرس کد پستی
صوتی تصویری جوانپور 04 0403021238 044_36446332 خوی_خیابان انقلاب،جنب بانک ملی،خدمات فنی مهندسی جوانپور 5813747595
الکترونیک سعید 09 0917041394 051_42246906 نیشابور، میدان امام خیام،روبروی موزه،الکترونیک سعید پلاک 305 9315664383
خدمات صوتی تصویری ذاکر آقا ملکی 02 0202021154 011_32326686 بابل_کمربندی غربی،جنب توحید 32،نمایندگی ذاکر آقا ملکی 2061727931
خدمات امیر سرویس 01 0105051129 013_34220 رشت_خیابان سعدی،بن بست میخکچی،مجتمع میخک،طبقه 2،5_خدمات امیر سرویس 2593823755
نمایندگی نصب و تعمیر LED_LCDترکی 14 1402021482 03832225777 چهارمحال بختیاری_شهر کرد،کوی شهرداری،خیابان شهدای کاظم پور پلاک7 8818885444